Шта је Изборомат?

Izboromat.com је страница на којој се налази online алат који корисницима/ама омогућује да ураде тест политичких склоности. Изражавајући свој став према свакој појединачној тврдњи наведеној у online квизу, кликом на „Слажем се", „Не слажем се" и „Немам став", корисници/е ће добити објективне одговоре на питање која политичка странка ће корисника/цу представљати на најбољи начин.

Како је Изборомат покренут?

Идеја о тестирању политичких склоности настала је 1989. године у Холандији. Холандски политички систем састоји се од великог броја политичких странака. Гласачи/це често мијењају странке за које гласају. У сврху помоћи гласачима/цама израђен је тест политичких склоности. Floopy диск с тестом је првенствено достављен малој групи гласача/ица, а 1998. године објављен је на интернету. Прави напредак догодио се 2002. год. када је више од 2 милиона корисника/ца урадило тест. Ускоро су се друге земље заинтересовале за овај алат и слиједиле примјер Холандије. Неки од познатијих примјера су VoteMatch у Великој Британији и Vahl-О-Mat у Њемачкој. Земљама које користе VoteMatch придружила се и Босна и Херцеговина са алатом којег је назвала Изборомат.

Како овај онлине алат функционише?

Кликом на „Слажем се", „Не слажем се" и „Немам став" корисници/е изражавају свој став према 20-30 тврдњи изнесених у online квизу. Након завршетка теста, wеb страница тражи подударности између ставова корисника/ца и одговора на тврдње које су дали политички субјекти који учествују на изборима.
Изборомат служи искључиво као водич и не даје коначан одговор на питање за кога требате гласати! Овај алат корисницима/ама даје информације о томе са којим се политичким субјектима највише подударају Ваши политички ставови.

Како могу бити сигуран да резултат који ми дате није пристрасан?

Изборомат је политички неутралан пројект. Одговоре на тврдње у Изборомату, на основи којих се мјери подударност ставова, дали су сами политички субјекти. У случајевима у којима политички субјекти нису дали одговоре, ангажовани су стручњаци/киње који су умјесто њих одговарали на тврдње, водећи се политиком коју ти политички субјекти пропагирају. Тим Изборомата је при изради методологије уложио велики напор како би вјероватноћа за сваку ненамјерну пристрасност била минимализована.

Који су критерији за одабир политичких субјеката који су укључени у Изборомат?

Како би се одабрале политичке странке које ће бити уврштене у резултате online квиза Изборомат, кориштени су сљедећи критеријуми:

- за политичку странку се на Општим изборима 2014 може гласати на државном нивоу (Заступнички дом Парламентарне скупштине БиХ),
- за политичку странку се на Општим изборима 2014 може гласати на ентитетском нивоу (Заступнички дом Парламента ФБиХ и Народна скупштина РС),
- информације о ставовима политичке странке доступне су путем њених програма, службених обраћања, јавних наступа њених званичника или других релевантних извора.

Све странке које се налазе у резултатима Изборомата, биће приказане индивидуално, без обзира на то да јесу ли се за Опште изборе 2014 кандидовале у оквиру политичких коалиција или не. Циљ Изборомата је упознати кориснике/це са ставовима индивидуалних политичких странака као трајном категоријом, док су коалиције политичке творевине привременог карактера.
Уколико имате додатних питања, можете их поставити овдје.

kultlogo blue curved

COPYRIGHT © 2014 Institut za razvoj mladih KULT.
SVA PRAVA ZADRŽANA.
www.mladi.org